Missie

Waardig ouder worden als uitdaging …

Mensen worden steeds ouder, dat is een mooi vooruitzicht voor ons allemaal. Maar samen met deze veroudering brengt dat ook nieuwe uitdagingen met zich mee, niet in het minst door de parallelle toename van chronische ziekten. Ons zorgmodel zal zich hierop moeten aanpassen en ouderen verwachten dat ook. Het vergt de uitbouw van een sterke eerste lijn, in goede afstemming met residentiële voorzieningen. Ouderen willen zo lang mogelijk actief blijven en optimaal zorgen krijgen als dat nodig is, in goede interactie met de zorgverleners.

Zorg zal in de toekomst steeds meer thuis gegeven worden, in goede samenwerking met huisartsen, thuisverpleegkundigen en mantelzorgers, maar evident ook in ziekenhuizen, psychiatrische centra en woon- en zorgcentra. Dat heeft een grote impact op veel vlakken, ook inzake infrastructuur, met onder meer het ontwikkelen van hulpmiddelen en aangepaste uitrusting. Dat biedt, in lijn met de ambities van Flanders Care, opportuniteiten voor ondernemerschap. Otium Care wil daar voluit voor gaan door het ontwikkelen van aangepast zitmeubilair voor ouderen, ook als ze geconfronteerd worden met specifieke zorgnoden. Thuis of residentieel, het is de oudere man of vrouw waarnaar we ons met overtuiging willen richten, ook als hij/zij meer zorgen nodig heeft. Op die wijze willen we meewerken aan wat we allemaal willen: waardig ouder worden. Dat is de missie van Otium Care!

Ontspanningskamer4

Over ons                                                  Goldcare Label                                                  Lancering 

>> BOVEN